Převratná novinka v léčbě postcovidového syndromu

15. 3. 2022 -

V lázních MIRAMARE Luhačovice úspěšně testujeme ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT novinku - speciální laser v léčbě postcovidového syndromu.

Vysokovýkonný MLS laser - lázně MIRAMARE Luhačovice
Vysokovýkonný MLS laser - lázně MIRAMARE Luhačovice

Již od počátku února léčíme klienty s postcovidovým syndromem speciálním vysokovýkonným laserem. Jenom během minulého týdne speciální laserovou terapii ozařování plic podstoupily téměř čtyři desítky klientů. Zaznamenaly velice dobrou progresi a významné zlepšení stavu.

Dosavadní zkušenosti

Pilotní projekt, který realizujeme ve spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, vypadá velmi nadějně. Zájem pacientů je obrovský, výsledky jsou velmi slibné," uvedl generální ředitel lázeňské skupiny ROYAL SPA Martin Plachý.

„Velmi si vážíme spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT se sídlem v Kladně. Jimi zapůjčený vysokovýkonný MLS laser nám dává nové možnosti odborné léčby klientů s postcovidovým syndromem, s cílem rychlejšího ústupu pozánětlivých změn v plicní tkáni, dosažení co nejlepší a rychlejší rekonvalescence a návratu k původní kondici a kvalitě života," sdělila prim. MUDr. Jana Mahdalíková, vedoucí lékařka lázní MIRAMARE Luhačovice.

Dodala, že na novou léčebnou metodu navazuje i inhalační léčba, respirační fyzioterapie, úprava pohybových stereotypů a svalové dysbalance, vodoléčba a další lázeňské procedury.

Léčbu MLS laserem u postcovidových syndromů jsme zahájili 1. února 2022 a soubor pacientů se nám postupně rozrůstá. Efekt léčby posuzujeme na základně subjektivního hodnocení klientem, srovnání hodnot SpO2 na pulzním oxymetru, výsledků spirometrie a nálezů RTG plic před léčbou a po léčbě. S odstupem času si zhodnotíme dosažené efekty léčby na větším počtu odléčených klientů," vysvětluje prim. MUDr. Jana Mahdalíková.

Vývoj laserové terapie

Speciální léčba vysokovýkonnou laserovou terapii, která se běžně používá v rehabilitaci pohybového aparátu, se začala k minimalizaci následků covidových pneumonií testovat v Americe. Tým odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v čele s prof. MUDr. Leošem Navrátilem, CSc. MBA, dr. h. c. začal využívat tuto terapii již na jaře 2021. Ukazuje se jako účinná léčebná metoda pro pacienty v chronickém stadiu, tedy u tzv. postcovidového syndromu. Dosahuje nad očekávání dobrých výsledků, dokáže totiž transformovat jizvy v plicní tkáni zpět na elastickou funkční tkáň.

Délka aplikace ošetření klientů s postcovidovým syndromem se pohybuje okolo 14 minut na jednu postiženou plíci a v aplikaci je nezbytné pokračovat v pěti po sobě jdoucích dnech, aby došlo k iniciaci proregeneračního účinku. Na léčebnou kúru vysokovýkonnou laserovou terapií navazují techniky respirační fyzioterapie a manuální techniky pro korekci postury.

Kromě toho, že nemocní se cítí subjektivně lépe, byla účinnost terapie prokázána rovněž spirometrickým vyšetřením. Výrazné zlepšení bylo diagnostikováno i na rentgenových snímcích plic již po 3 až 4 týdnech od zahájení léčby.

Postcovidová léčba pomocí laserové terapie dokáže nemocným během několika málo týdnů efektivně pomoci, a nemusí se tak dlouhé měsíce léčit inhalačními farmaky," říká Ing. Aleš Příhoda z katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a dodává: „Možnosti použití laserové terapie jsme ještě rozšířili na základě zkušeností z italského výzkumného centra ASA campus o další nastavení parametrů aplikovaného laserového paprsku, které nyní aplikujeme u méně vážných postcovidových syndromů. Tito pacienti nemají změny v plicní tkáni ve smyslu zmnožení vaziva, a proto nemá smysl stimulovat přestavbu tkáně. Problém je ve svalových řetězcích, které pozměnily postoj pacienta a brání tak v rozvoji hrudního koše, což postižený pociťuje jako zhoršené dýchání. Aplikace se pak provádí podle palpačního vyšetření do postižených míst tak, aby došlo ke korekci postury a optimalizaci funkce dýchacího svalstva."

Nabídka pobytů

Máte zdravotní potíže po prodělaném Covidu? V lázních MIRAMARE Luhačovice můžete absolvovat léčebný pobyt hrazený Vaší zdravotní pojišťovnou nebo jako samoplátce. Ukaž více informací

OCENĚNÝ POBYT

Pobyt zaměřený na dýchací cesty po covidu-19 získal ocenění za inovace evropského formátu. Stalo se tomu tak v říjnu 2023 během ESPA Innovation Awards na Evropském lázeňském a balneologickém kongresu v Karlových Varech.

Certifikát za inovativní lázeňský program